Vandaag in Gent

Tentoonstellingen

Belgisch Modernisme. De Belgische abstracte kunst en Europa (1912-1930)

 • Museum voor Schone Kunsten – S.M.A.K.
 • Het Museum voor Schone Kunsten wijdt een grote overzichtstentoonstelling aan het Belgische modernisme omstreeks 1920. Om het belang van die beweging te illustreren wordt naast beeldende kunst ook aandacht besteed aan architectuur, toegepaste kunst, typografie, film, muziek, literatuur en theater. Het museum werkt voor die tentoonstelling samen met grote internationale musea die bereid gevonden werden om hun topwerken in bruikleen te geven. Parallel daarmee, als een tweede luik, zal het S.M.A.K. zijn vaste collectie tentoonstellen en zo de verdere evolutie van de trends, ingezet door het modernisme, illustreren.
 • 2/3/2013 – 30/6/2013

Onder stroom. 100 jaar elektriciteit

 • MIAT
 • Honderd jaar geleden was het dagelijkse leven nog niet doordrongen van elektriciteit. Begin 20ste eeuw veranderde dit. Er heerste een ongekend geloof in vooruitgang en innovatie. De Gentse wereldtentoonstelling van 1913 bracht een ware ode aan de elektriciteit. De beloftes van 1913 waren groot. De toepassingen van elektriciteit immens. Een mateloze fascinatie voor dit onzichtbare en ongrijpbare natuurverschijnsel ontstond. Maar in hoeverre zijn deze beloften vandaag waargemaakt? ‘Onder stroom’ belicht hoe het moderne leven doordrongen raakt van elektriciteit en elektrische apparaten. In werk en vrije tijd, bij ziekte en welzijn, overdag en ’s nacht, in publieke en private ruimte. Ontdek aan den lijve de gevaren van elektriciteit, maar ook het comfort en zelfs de elektrische illusies.
 • 27/4/2013 – 29/9/2013

Peter Behrens – van Jugendstil tot industriële vormgeving

 • Design museum Gent
 • Die tentoonstelling brengt een overzicht van het werk van de Duitse schilder, architect en vormgever Peter Behrens (1868-1940). Behrens geldt als uitvinder van het ‘corporate design’, de allesomvattende huisstijl van een firma, die een samenhangende vormgeving van fabrieksgebouwen, producten en promotiemateriaal omvatte. Behrens was daarmee van groot belang voor het design en de architectuurtaal van de twintigste eeuw. Tot zijn medewerkers behoorden cruciale figuren als Walter Gropius, Ludwig Mies van de Rohe en Le Corbusier.
 • 19/7/2013 – 27/10/2013

100 jaar Vooruit

 • STAM, Vooruit en Amsab
 • In het jaar van de Gentse wereldtentoonstelling werd ook het Feestlokaal van Vooruit in gebruik genomen. Daarnaast is het Kunstencentrum Vooruit aan zijn dertigste seizoen bezig. Dat dubbel jubileum is de aanleiding tot een reeks initiatieven, waarin het gebouw, zijn geschiedenis en zijn historische context centraal zullen staan. In het STAM loopt van 1 mei tot 1 december 2013 de tentoonstelling ‘100 jaar Vooruit’. Een intrigerende historische tentoonstelling over het Vooruitgebouw, de betekenis ervan voor Gent en de vele activiteiten die er de voorbije eeuw hebben plaatsgevonden. Het was de socialistische beweging die in 1913 het Feestlokaal van Vooruit bouwde. Het moest een ‘opera voor de werkmens’ worden. Onder het motto ‘Kunst veredelt!’ kregen de arbeiders in 1913 een café, een restaurant, verstrooiing en ontplooiing. Vele decennia lang fungeerde het Feestlokaal als cultureel bastion van de Gentse socialistische beweging. In 1982 werd het een onafhankelijk sociocultureel centrum dat uitgroeide tot het internationaal befaamde kunstencentrum dat Vooruit vandaag is. In beide levens was het een plaats van ontmoeting, cultuur en engagement. Parallel daarmee (van 1 mei tot 1 november 2013) kan het publiek Vooruit zelf bezoeken als ‘levend monument’, overdag en ’s nachts. Een traject door het gebouw zal een remix bieden van het verleden, het heden en de toekomst van Vooruit. In het Café wordt vernieuwd Triomfbier geschonken; in het volksrestaurant experimenteren nieuwe koks met oude smaken; artiesten die regelmatig in Vooruit te gast waren, keren terug, naast talent van morgen. Een gevarieerd aanbod van workshops en ateliers, een co-working space, performances en concerten, een gloednieuw terras,enz. zal het gebouw voortdurend laten gonzen van activiteit.
 • 1/5/2013 – 1/12/2013

Virtuele maquette

 • STAM
 • De wereldtentoonstelling in Gent van 1913 vond plaats in de Sint-Pieters-Aalstwijk, aan de achterzijde van het station Gent-Sint-Pieters. De tentoonstellingspaleizen waren tijdelijke constructies waarvan er slechts weinig overblijven en de buurt is intussen verkaveld tot een wijk met huizen. Het STAM zal in 2013 via een virtuele maquette tonen hoe het er daar uitzag anno 1913. Zo krijgt het publiek een idee van de omvang en het uitzicht van de wereldtentoonstelling. Dit wordt een interactief 3D-model: de bezoeker maakt een virtuele wandeling tussen de expopaleizen en klikt op gebouwen voor meer uitleg en foto’s.

Vierhonderdjarig bestaan

 • Koninklijke en Ridderlijke Sint-Michielsgilde
 • In 1613 werd in Gent de wapengilde van de schermers officieel erkend. Het stadsbestuur stelde de gilde toen de bovenzaal van de Lakenhalle als schermschool en gildelokaal ter beschikking. Na vierhonderd jaar is dat nog steeds het geval. In 1913 vierde de gilde zijn 300ste verjaardag en hield daarbij, in het kader van de Gentse wereldtentoonstelling, een grandioze ommegang. De Sint-Michielsgilde wil in 2013, naar aanleiding van zowel de 400ste verjaardag van hun oprichting als van het eeuwfeest van de historische ommegang verschillende manifestaties organiseren.

The future of yesterday

 • STAM
 • Beeldend kunstenaar en docent aan het KASK Ives Maes maakte een fotoreeks over de plaatsen waar wereldtentoonstellingen hebben plaatsgevonden (waaronder ook Gent).
 • 7/2/2013 – 21/4/2013

Wandelingen

Van ‘t station naar ‘t park

 • VIZIT
 • Een tochtje waarbij we zomaar even 100 jaar overbruggen: als ware bezoeker van de Gentse Wereldtentoonstelling van 1913 leggen we het parcours af van het Sint-Pietersstation, langs het huidige ‘Miljoenenkwartier’, naar het Citadelpark.
 • Meer info

Gent 1913 – de stad in weelde herboren

 • Gandante
 • Het stadscentrum, de Kuip van Gent, kreeg zijn huidige vorm grotendeels in de aanloop van de Wereldtentoonstelling van 1913. Terwijl op Sint-Pieters-Buiten een nieuw station aangelegd werd en ruim 120 hectare volgebouwd werd met paviljoenen en paleizen, onderging ook het stadscentrum een heuse transformatie. Historische gebouwen werden gerenoveerd en vrijgemaakt, er kwamen brede lanen en de stad kreeg haar meest bekende stadsgezicht: de drie torens.
 • Meer info

Het Miljoenenkwartier – herinnering aan 1913

 • Gandante
 • Vanaf ca. 1900 smeedde de stad Gent plannen om op het domein Sint-Pietersaalst, dat tot dan agrarisch gebied was, een grote droom te verwezenlijken: een wereldtentoonstelling. Door de organisatie van dit grootse evenement hoopte men industrie en handel aan te trekken. Om de massa bezoekers naar de wereldtentoonstelling te brengen besloot men een nieuw station te bouwen, dat in de plaats van het verafgelegen Zuidstation zou komen: het Sint-Pietersstation.
 • Meer info