19 mei 1913

De beperkte aanwezigheid van de Verenigde Staten op de Wereldtentoonstelling wordt in de Amerikaanse pers omschreven als een ‘gemiste kans’. De VS hebben geen apart paviljoen in Gent en gezien de vele bezoekers spreekt de pers van een ‘neglected opportunity’.

18 mei 1913

Gisterennacht rond 1u30 werd brand gemeld in de Hal der Machines. De brandweer was de situatie meester in minder dan een kwartier. Het vuur was ontstaan in de plankenvloer: vodden rond een stoomleiding onder de vloer waren gaan smeulen.

17 mei 1913

Verscheidene nieuwe afdelingen zijn toegankelijk: Rue du Caire en het Senegalees Dorp in het park, en de paviljoenen van Duitsland, Holland en Engeland.

In het Feestpaleis is de internationale hondententoonstelling geopend.

16 mei 1913

De koning bezocht gisteren andermaal de Wereldtentoonstelling. Samen met de Minister van Koloniƫn, Jules Renkin, huldigde hij in de namiddag het Koloniaal Paleis officieel in.

Op het Plein der Attracties werd gisteren de Scenic Railway, een soort Montagne Russe, voltooid. In de namiddag werden proefritten uitgevoerd die volgens het bestuur verliepen zoals het hoorde. Om 20u00 vond de opening plaats onder massale belangstelling. Kort voor 22u00 liep het echter mis: kort voor de top van een glooiing verloren twee wagentjes hun greep op de kabelbaan en denderden naar beneden. Een Engelse bediende, Georges Miller, stond onderaan de helling en in een poging om een wagen tegen te houden sprong hij op de baan. Hij kreeg een geweldige slag, en viel door de borstwering naar beneden. De vijftigjarige werd nog per auto weggevoerd, maar overleed kort nadien.

14 mei 1913

De Wereldtentoonstelling is tijdens de Pinksterdagen door een buitengewone massa bezocht. Zondag 11 mei waren er 73,000 bezoekers en maandag 12 mei ruim 75,000. Ondertussen zijn meer dan 50,000 abonnementen aan de man gebracht.

13 mei 1913

Tentoonstellers en uitbaters worden tot spoed aangemaand. Daartoe worden dienstkaarten voor werklieden en bedienden vanaf eind mei afgeschaft. Na dinsdag worden de spoorlijnen in de hallen van de Belgische afdeling weggenomen, daardoor worden verzendingen niet meer kosteloos vervoerd. Deze maatregelen worden getroffen om de volledige inrichting zo snel mogelijk klaar te hebben.

Gisteren werd om 21:00 vuurwerk afgestoken vanop het balkon van de pyloon voor de draadloze telegraaf. Dit bleek niet zonder risico’s te zijn. Wind dreef vuursprankels naar de daken van het Paviljoen van Canada en het Koloniaal Paleis. Bedienden klauterden op de daken om de bedekking met water te begieten. Vuurwerk zal vanaf nu vanop de sportterreinen afgestoken worden.

12 mei 1913

Gisteren zijn een vijftigtal leden van de Engelse dagbladpers in Gent gearriveerd. Ze bezichtigden de tentoonstelling en werden ontvangen in het stadhuis.

De tentoonstelling der Franse Koloniƫn wordt op 14 mei officieel geopend.

10 mei 1913

Er wordt in de Wereldtentoonstelling een landbouwhuisschool opgericht. Jonge dochters kunnen er vier maanden kosteloos lessen bijwonen.