13 mei 1913

Tentoonstellers en uitbaters worden tot spoed aangemaand. Daartoe worden dienstkaarten voor werklieden en bedienden vanaf eind mei afgeschaft. Na dinsdag worden de spoorlijnen in de hallen van de Belgische afdeling weggenomen, daardoor worden verzendingen niet meer kosteloos vervoerd. Deze maatregelen worden getroffen om de volledige inrichting zo snel mogelijk klaar te hebben.

Gisteren werd om 21:00 vuurwerk afgestoken vanop het balkon van de pyloon voor de draadloze telegraaf. Dit bleek niet zonder risico’s te zijn. Wind dreef vuursprankels naar de daken van het Paviljoen van Canada en het Koloniaal Paleis. Bedienden klauterden op de daken om de bedekking met water te begieten. Vuurwerk zal vanaf nu vanop de sportterreinen afgestoken worden.

12 mei 1913

Gisteren zijn een vijftigtal leden van de Engelse dagbladpers in Gent gearriveerd. Ze bezichtigden de tentoonstelling en werden ontvangen in het stadhuis.

De tentoonstelling der Franse Koloniën wordt op 14 mei officieel geopend.

10 mei 1913

Er wordt in de Wereldtentoonstelling een landbouwhuisschool opgericht. Jonge dochters kunnen er vier maanden kosteloos lessen bijwonen.

9 mei 1913

In het Park der Attracties is aan de grote vijver de Water-Chute geopend. De Franse afdeling, het Paviljoen van de stad Parijs en de Hal der Machines zijn ook toegankelijk. Het Paviljoen van de Stad Gent wordt op 22 mei officieel geopend.

8 mei 1913

De Vlaamse Comiteit liet aan het Uitvoerend Comiteit weten ontevreden te zijn over het gebruik van de Franse taal in de redevoeringen bij de opening van de Wereldtentoonstelling. Met name de toespraak van de heer Cooreman werd op de korrel genomen.

7 mei 1913

Het bestuur van de Floraliën maakte bekend dat het aantal bezoeker geschat wordt op 300,000. Gemiddeld 40,000 bezoekers kwamen elke dag de bloemen- en plantenpracht bewonderen. Er waren ongeveer 450,000 planten tentoongesteld, dubbel zoveel als tijdens de editie van 1908.

6 mei 1913

De Franse afdeling werd gisteren om 16:00 officieel geopend. Een bijzondere trein uit Parijs bracht een aantal leden van het Algemeen Commissariaat naar Gent. Na redevoeringen in het Eresalon bezochten de genodigden de hallen.

De verlichting in het park veroorzaakt ‘s avonds een helle gloed in de lucht. Door het schijnsel van de elektrische lampen denken sommigen dat er brand is uitgebroken op de expoterreinen.

5 mei 1913

Politie en leger hadden de handen vol met de ordedienst tijdens de laatste dag van de Floraliën. Bezoekers werden slechts in groepen toegelaten tot de salon, wat meermaals voor ongenoegen zorgde. Er waren 70,000 bezoekers vandaag. 15 bijzondere treinen werden ingelegd in Gent-Sint-Pieters.

4 mei 1913

Om de toegang tot de Wereldtentoonstelling te vergemakkelijken, heeft de Automobielclub der Beide Vlaanderen aanwijzingen laten plaatsen in de stad. Borden met het woord “Tentoonstelling” duiden de kortste weg aan naar de terreinen. De borden zijn te vinden vanaf de Keizerspoort, de Brugsesteenweg en de Korenmarkt.

3 mei 1913

Het Internationaal Salon van de Fotografie wordt vandaag geopend. Daarnaast kunnen ook de volgende paviljoenen reeds bezocht worden: Paleis der Textielnijverheden, Paleis der Vrouwelijke Werken, Paleis der Schone Kunsten, Paleis der Mode, Paviljoen van de Stad Antwerpen, Koloniaal Paleis, Oud Vlaanderen, de menagerie Bostock, het Modern Dorp en het Paviljoen van Canada.