24 mei 1913

Vandaag zijn in de grote hal van het Feestpaleis de internationale ruiterwedstrijden van start gegaan. Er is veel belangstelling voor de prijskampen. De Duitse kroonprins stuurde vier paarden, en aan de military nemen Zweedse, Franse en Belgische officiers deel. Toeschouwers betalen 1 tot 3 Frank voor een plaats op de tribune.

23 mei 1913

De afdeling van Bolivië zal klaar zijn tegen het einde van de maand. In het paviljoen, dat de sfeer van een oude Inka tempel oproept, zal naast een belangrijke collectie kostbare ertsen ook een diorama met goudzoekers te zien zijn.

22 mei 1913

Gisteren is in het Park der Attracties een man aangehouden die aan de haal probeerde te gaan met drie kisten chocolade. Hij had het snoepgoed verstopt in zijn broeken en sokken. De dader, een ontsnapte uit Merksplas, werd opgesloten en ter beschikking van het gerecht gesteld.

21 mei 1913

Morgen worden om 11u00 de paviljoenen van Brussel, Antwerpen en Luik officieel ingehuldigd. De magistraten van de steden zullen vergaderen in het paviljoen van de stad Antwerpen. Gent biedt de aanwezige burgemeesters, schepenen en raadsleden nadien een feestmaal aan.

20 mei 1913

Vandaag is in het Park der Attracties het Paviljoen van Belna geopend. Belna, een poederkoffie, is op de Wereldtentoonstelling aanwezig met een paviljoentje in de stijl van Louis XVI. Bij de inhuldiging waren tal van prominenten aanwezig.

Paviljoen Belna

Paviljoen Belna

19 mei 1913

De beperkte aanwezigheid van de Verenigde Staten op de Wereldtentoonstelling wordt in de Amerikaanse pers omschreven als een ‘gemiste kans’. De VS hebben geen apart paviljoen in Gent en gezien de vele bezoekers spreekt de pers van een ‘neglected opportunity’.

18 mei 1913

Gisterennacht rond 1u30 werd brand gemeld in de Hal der Machines. De brandweer was de situatie meester in minder dan een kwartier. Het vuur was ontstaan in de plankenvloer: vodden rond een stoomleiding onder de vloer waren gaan smeulen.

17 mei 1913

Verscheidene nieuwe afdelingen zijn toegankelijk: Rue du Caire en het Senegalees Dorp in het park, en de paviljoenen van Duitsland, Holland en Engeland.

In het Feestpaleis is de internationale hondententoonstelling geopend.

16 mei 1913

De koning bezocht gisteren andermaal de Wereldtentoonstelling. Samen met de Minister van Koloniën, Jules Renkin, huldigde hij in de namiddag het Koloniaal Paleis officieel in.

Op het Plein der Attracties werd gisteren de Scenic Railway, een soort Montagne Russe, voltooid. In de namiddag werden proefritten uitgevoerd die volgens het bestuur verliepen zoals het hoorde. Om 20u00 vond de opening plaats onder massale belangstelling. Kort voor 22u00 liep het echter mis: kort voor de top van een glooiing verloren twee wagentjes hun greep op de kabelbaan en denderden naar beneden. Een Engelse bediende, Georges Miller, stond onderaan de helling en in een poging om een wagen tegen te houden sprong hij op de baan. Hij kreeg een geweldige slag, en viel door de borstwering naar beneden. De vijftigjarige werd nog per auto weggevoerd, maar overleed kort nadien.

14 mei 1913

De Wereldtentoonstelling is tijdens de Pinksterdagen door een buitengewone massa bezocht. Zondag 11 mei waren er 73,000 bezoekers en maandag 12 mei ruim 75,000. Ondertussen zijn meer dan 50,000 abonnementen aan de man gebracht.