8 mei 1913

De Vlaamse Comiteit liet aan het Uitvoerend Comiteit weten ontevreden te zijn over het gebruik van de Franse taal in de redevoeringen bij de opening van de Wereldtentoonstelling. Met name de toespraak van de heer Cooreman werd op de korrel genomen.