8 April 1913

De Bond der Belgische Drukpers heeft gisteren vergaderd in de burelen van het Algemeen Bestuur. Nadien bezochten de dagbladschrijvers de tentoonstelling, meer bepaald het panorama van Congo en Oud-Vlaanderen.