6 April 1913

Een Internationale Home voor Vrouwen is ingericht in de Godshuizenlaan om de belangen van jonge meisjes die werken op de Wereldtentoonstelling te behartigen. De meisjes genieten er, zonder onderscheid van nationaliteit of godsdienst, een gulhartig onthaal aan matige prijs (2,50 frank per dag).