5 April 1913

In een diorama in het Paviljoen van Congo zal een volledige zendingspost te zien zijn. De zendingen zullen ook merkwaardige verzamelingen Congolese kunst tentoonstellen.