27 mei 1913

Veel verwarring zaterdag op het Vlaams toonkundig feest. In allerijl diende een podium te worden geïmproviseerd in de kleine zaal van het Feestpaleis, want in de grote zaal vond het ruitertornooi plaats. De opvoering van De Schelde (1867) van Peter Benoit bracht, ondanks de beperkte ruchtbaarheid die aan het feest was gegeven, vele liefhebbers op de been. Honderden konden de voorstelling uiteindelijk zelfs niet bijwonen. Koor en orkest konden op veel bijval rekenen.