25 April 1913

Er heerst een grote drukte op en rond de expoterreinen. Er arriveren tot 200 spoor wagons vol materiaal per dag. Omdat men binnen de hallen vaak nog aan het timmeren en verven is, pakken veel tentoonstellers de waren niet meteen uit.

De Franse minister van Handel en Nijverheid, de heer Alfred Massé, komt samen met zijn kabinetchef naar Gent voor de opening van de Wereldtentoonstelling.

Dankzij de luchtpostverbinding tussen Gent en Parijs zullen er in de Parijse dagbladen reeds op zondag foto’s van de koninklijke familie en inhuldiging van de Floraliën verschijnen!