2 Maart 1913

De abonnementsprijs voor de wijk Oud Vlaanderen is vastgesteld op 10 frank. Leden van de Touring Club krijgen een korting van 25 procent.