19 mei 1913

De beperkte aanwezigheid van de Verenigde Staten op de Wereldtentoonstelling wordt in de Amerikaanse pers omschreven als een ‘gemiste kans’. De VS hebben geen apart paviljoen in Gent en gezien de vele bezoekers spreekt de pers van een ‘neglected opportunity’.