12 Februari 1913

Tussen de fontein de Kerckhove en de Kortrijksesteenweg wordt een gedenkteken van de Lalaing geplaatst. Werklieden van de plantsoendienst bakenen het lot af en bouwstenen wijn reeds ter plaatse.