10 Februari 1913

Een blonde aftroggelaar uit Gent geeft zich uit voor toezichter van de wereldtentoonstelling. Hij maakt jongelingen die op de expo gronden willen werken geld afhandig.